• BIST 95.852
 • Altın 189,011
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 18 °C
 • İzmir 24 °C
 • Antalya 24 °C
 • Erzurum 11 °C
 • Bursa 18 °C

SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Mühendislik Fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

4. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

5. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım Uzmanı (I) - 2 kişi)

1. Yazılımcı olarak en az 5 (beş) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVAblocked konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Multi-tier Mimari ve Tasarım Paternleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri Tabanı Mimarisi, Tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

10. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.

11. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Tercihen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun muhasebe yazılım projesinde çalışmış olmak.

13. Güncel iki programlama diline hakim olmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı ile eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım Uzmanı (II) - 2 kişi)

1. Yazılımcı olarak Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak, Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgelerinden herhangi birine sahip olmak.

2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgili, design pattemleri etkin olarak kullanabiliyor olmak.

3. DHTML ve XHTML, CSS, JAVAblocked teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.

4. JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerini kullanarak web projesi gerçekleştirmiş olmak.

5. XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

6. RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, SQL ve PL/SQL konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

7. SOA Mimarisi, XSLT ve XSD konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

8. Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında tecrübesi bulunmak.

9. Veri tabanı mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak, veri tabanı tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübesi bulunmak.

10. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübesi bulunmak.

11. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirmiş olmak.

12. Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgesi, bu alanda eğitim alınan iş yerleri/eğitim birimlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

eieie.jpg

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip bilişim uzmanı ( DB2-Mainframe VT Uzmanı - 2 Kişi)

1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 5(beş) yıllık tecrübesi bulunmak.

2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında tecrübesi bulunmak.

4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.

5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

6. z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.

7. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübesi bulunmak.

8. z/OS sistem üzerinde CM (Content Manager) Programcılığı tecrübesi bulunmak.

9. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma konularında tecrübesi bulunmak.

10. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

11. Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Sistem Yönetim Uzmanı - 1 kişi)

1. Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak.

2. Visual Studio. Net ortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

3. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.

4. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server v7.0 ve üzeri konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak.

5. Itcam uygulama monitorleme yazılımı konusunda tecrübesi bulunmak.

6. İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine hakim olmak.

7. Windows 2003 ve 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak.

8. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında tecrübesi bulunmak.

9. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.

10. Güncel iki programlama diline hakim olmak.

Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

E- KABUL İŞLEMLERİ

1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirilecektir. Alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine, en yüksek puandan başlayarak, sözlü sınav puanı 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

8. İsteklilerin; istenilen belgeleri en geç 05/01/2015 tarihi saat:17:00'ye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler, bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

AÇIKLAMALAR

1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Cevaplar seçme kutularına EH içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.

4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6- Tanıtma Formuna bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2017 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel :