• BIST 94.482
 • Altın 146,047
 • Dolar 3,5946
 • Euro 3,9258
 • İstanbul : 11 °C
 • Ankara : 0 °C
 • İzmir : 8 °C
 • Antalya : 14 °C
 • Erzurum : 1 °C
 • Bursa : 8 °C

Pomem Alım Zamanı, Şartları ve Mülakat Tarihi Ne Zaman?

POMEM Başvuru tarihi ne zaman başlıyor, polis olmak için hangi şartlar gerekir, 2015 POMEM alım zamanı, mülakat şartları ve sınav tarihi ne zaman!
Pomem Alım Zamanı, Şartları ve Mülakat Tarihi Ne Zaman?

Emniyet Genel müdürlüğü bünyesinde polis olmak isteyen lisans mezunlarının başvuracağı POMEM başvuru tarihleri ve şartları ile iglili EGM tarafından henüz net bir açıklama gelmedi.POMEM başvuru tarihi, şartları, mülakatları ve ne kadar polis alınacağı ile ilgili güncel haberleri ajanshaber.com sitesinden öğrenebilirsiniz. 
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM); Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren egitim-ögretim kurumumdur. Başvuru zamanı ve sekli Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen yapılır. Eksik belge ve posta yolu ile veya  başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Eğitim sonrasında mesleğe direk atama yapılması nedeniyle gençler tarafından oldukça fazla tercih edilen POMEM başvuruları ne zaman başlayacak , başvurular hangi puanlarla yapılacak, POMEM KPSS Puan türü gibi merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri için başvuru yapacak olan adaylar POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, 2015 POMEM alımları ve mülakatları yönetmeliği değişti mi, POMEM KPSS puan türü ve taban puanı ne sorularını merak ediyorlar. 2015 POMEM başvuru tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Başvuru tarihi ile ilgili duyuruları haberimizde bulunan linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri başvuru Şartları Ve Polis Olmak isteyen adayların bilmek istedikleri soruların cevaplarını ajanshaber.com olarak sizler için derledik.
 
POMEM giriş yönetmeliğinin değişmesi ardından gözler POMEM Başvuru tarihlerine dikildi. POMEM başvuru tarihleri ile ilgili şu ana kadar kesin bir bilgi yok. 2015 POMEM başvuruları ile ilgili adaylar Emniyet Teşkilatının resmi sitesi http://www.egitim.pol.tr adresinden yapılan duyurular ile takip edebilirler.

POMEM GİRİŞ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olan adayların alınacağı POMEM giriş yönetmeliği06/06/2015 tarihinde yayınlanan yazı ile değişti. Değişen yönetmeliğe göre, Polis olmak isteyen adaylarda aranan şartlar ve yapılacak sınav ile ilgili kurallar aşağıdadır.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER 

6.06.2015 tarihli Resmi Gazetede POMEM giriş yönetmeliğinin yeni hali yayınlandı. Buna göre;
  
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerde aranılacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu, öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemleri ile intibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Aday: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayını,
 
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 
c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
 
ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
 
d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
 
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,
 
f) İntibak Eğitimi: Polis Meslek Eğitim Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,
 
g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
 
ğ) Öğrenci: Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini,
 
h) POMEM: Polis Meslek Eğitim Merkezini,
 
ı) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
 
i) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,
 
j) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
 
k) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarını,
 
ifade eder.

[2015 pomem başvuru şartları neler]
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Başvuru ve Adaylarda Aranacak Nitelikler
 
Öğrenci kaynakları
 
MADDE 5 – (1) POMEM’lere, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.
 
Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
 
MADDE 6 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile Personel Dairesi Başkanlığı tarafından; POMEM’lerin kapasitesi, Emniyet Teşkilatındaki boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, erkek ve kadın olmak üzere ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.
 
(2) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.
 
(3) Öğrencilerin POMEM’lere dağıtımına ilişkin planlama, mevcut kapasite gözetilerek Başkanlıkça yapılır.
 
Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması
 
MADDE 7 – (1) POMEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Başkanlık resmi internet sayfasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
 
(2) POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.
 
(3) Adayların KPSS taban puanı Bakanlıkça belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir.
 
(4) Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 
(5) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.
 
Adaylarda aranılacak nitelikler
 
MADDE 8 – (1) POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
 
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,
 
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
 
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 
Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması
 
MADDE 9 – (1) Başvuru yapan adaylardan;
 
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 
b) Sınav başvuru dilekçesi,
 
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
 
ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 
d) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
 
e) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,
 
f) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
 
g) Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
 
ğ) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 
istenir.
 
(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Başkanlıkça uygun görülen Müracaat Kabul Komisyonlarınca alınır.
 
(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Sınav Esasları
 
Sınav komisyonlarının oluşturulması
 
MADDE 10 – (1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:
 
a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde dört rütbeli personel ile en fazla yirmi memurdan oluşur.
 
b) Merkezi sınav komisyonu; Başkanlıkta üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.
 
c) Ön sağlık kontrolü komisyonu; Başkanlık tarafından belirlenen bir doktor ve iki rütbeli emniyet mensubundan oluşur.
 
ç) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, bir rütbeli personel ve bir tane Başkanlıkta görevli beden eğitimi öğretim elemanı veya kurum dışından beden eğitimi öğretmeninden oluşur.
 
d) Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.
 
e) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.
 
(2) Başkan tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirilebilir.
 
(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir.
 
(4) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
 
Ön sağlık kontrolü
 
MADDE 11 – (1) Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
 
(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.
 
(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.
 
(4) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.
 
Sınav aşamaları
 
MADDE 12 – (1) POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
 
Sınavlara ilişkin esaslar
 
MADDE 13 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
 
(2) Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
 
(3) Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
 
Fiziki yeterlilik sınavı
 
MADDE 14 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
 
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:
 
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.
 
b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.
 
(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
 
Mülakat sınavı
 
MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
 
(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
 
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
 
b) Kendisinden istenileni kavrama,
 
c) Özgüveni,
 
ç) İfade etme yeteneği,
 
d) Beden dilini kullanma becerisi,
 
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
 
(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.
 
Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
 
MADDE 16 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
 
(2) POMEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.
 
(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir.
 
(4) Sınav evrakı sınav merkezlerince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.
 
(5) Sınavı kazananların POMEM’lere planlanması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
GEÇİCİ KAYIT
 
MADDE 17 – (1) POMEM’lere, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.
 
(2) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.
 
(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İNTİBAK EĞİTİMİ
 
MADDE 18 – (1) POMEM’lere geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde POMEM Müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.
 
(2) Geçici kayıt süresince adayların POMEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri POMEM Müdürlüğünce karşılanır.
 
(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 
YEDEK ADAY ÇAĞIRMA
 
MADDE 19 – (1) Geçici kayıt sırasında, POMEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM’e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.
 
(2) Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren üç iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.
 
ZAMANINDA KAYIT YAPTIRMAYAN ADAYLAR
 
MADDE 20 – (1) Planlandıkları POMEM’lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde POMEM’e kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları POMEM Müdürlüğünün teklifi ve Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.
 
İntibak eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma
 
MADDE 21 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında POMEM Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.
 
(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, POMEM’den çıkarılan adaylar bir daha POMEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
 
(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, POMEM Müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir.
 
(4) POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.
 
Kesin kayıt-kabul
 
MADDE 22 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.
 
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM Müdürlüğü tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
 
(3) Adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Başkanlık tarafından belirlenir.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 23 – (1) 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
 
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 
POMEM 2015
 
*Kpss p3 puani gerekli.
*Kpss 2014 veya 2015 puanindan istediginizle basvurabilirsiniz.
*Baraj puani normalde 60. Fakat bu yılki henuz aciklanmadi.
*Pomem alımları Ağustos veya Eylül zamanları baslayabilir.
*Boy erkeklerde 1.67 Bayanlrda 1.62
*Boy kilo endeksi:18-27 arası olacak.
*Siyasi ve yuz kizartici suclar irtikap dolandiricilik v.s engel olabilir.
*Takipsizlik vs engel olmaz
*Yara bere sivilce engel olmaz.
*Jilet falcata izleri ve dövme sorun olabilir
*Mülakat merkezleri basvuru sonrasi aciklanacaktir
*Basvurular normalde İl emniyet egitim şubelere fakat bu yil degisti bilgisi aldim.Hepimiz ilandan ogrenicez.
*Lisans mezunu veya buna denk olmaniz sart

 

Ajanslar

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • O kurumda KPSS şartı kaldırıldı!18 Ağustos 2016 Perşembe 07:43
 • Polislerin istihdam şekli değişecek!16 Ağustos 2016 Salı 12:41
 • Polislerin istihdam şekli değişecek!15 Ağustos 2016 Pazartesi 22:18
 • TEOG 1.nakil işlemleri MEB'den açıklama15 Ağustos 2016 Pazartesi 16:25
 • Polislere FETÖ ödülü işte ikramiye fiyatları13 Ağustos 2016 Cumartesi 07:12
 • Emniyet 10 bin polis alınacak!06 Ağustos 2016 Cumartesi 15:37
 • Emniyet: 3 bin komiser yardımcısı alacak27 Temmuz 2016 Çarşamba 18:01
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 3 bin komiser yardımcısı alacak27 Temmuz 2016 Çarşamba 09:42
 • Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı26 Haziran 2016 Pazar 22:42
 • 4 bin 500 polis hakkında flaş karar!25 Haziran 2016 Cumartesi 17:37
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim