• BIST 97.533
 • Altın 145,781
 • Dolar 3,5801
 • Euro 4,0019
 • İstanbul : 17 °C
 • Ankara : 11 °C
 • İzmir : 17 °C
 • Antalya : 19 °C
 • Erzurum : 8 °C
 • Bursa : 17 °C

Norm kadrolar güncelleniyor

07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında norm kadro Modülünde güncelleme yapılacağından öğretmenlerin norm kadrolarının düzgün belirlenip belirlenmediğine dair okul yöneticileri ile iletişime geçmeleri uygun olacaktır.
Norm kadrolar güncelleniyor

Öğretmenlerin öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılıgı 2 saat ek ders ödemesi yapılan sınıf öğretmenlikleri ile 10 ders saatine karşılık bir saat ek ders verilen Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevlerinin norm kadroya esas ders yüküne dahil edilmesi,

Teknoloji ve Tasarım dersi norm kadro hesabı Talim ve Terbiye Kurulu kararına göre uygulama esaslarında belirtildiği gibi öğrenciler guruplara bölündükten sonra her gurup ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesabı yapıldıktan sonra bu hesaba göre norm belirlenmesi gerekmektedir.

Kısacası;

10.08.1999 Tarihli Ve 23782 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 15. maddesine göre hesaplanacak olan ders yükü olup bu ders yüküne; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken seçmeli dersler dahil tüm derslerin, "Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevi"nin her 10 saate 1 saat olarak ve "Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi" karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değerin ve ilgili maddede belirtilen branşlara göre bazı özel hükümlere göre belirlenen sayıların ve kriterlerin katılması gerekmektedir.

Norm İşlemlerinde Talim Terbiye Kurulunun 9 Sayılı kararına göre yeni branşların ekleme ve eski braş silme işlemleri; 1- Norm İşlemleri -> Norm Bilgileri Ekranından Yeni Butonuna basılarak yeni branş eklenir. 2- Daha Sonra Alan değişikliğinden alanı değişen öğretmenin mebbis üzerinden ayrılma başlama işlemi yapılacak 3-Norm İşlemleri -> Norm Bilgileri Ekranından Yeni Butonuna basılarak Silinecek eski branşın kodu girilir ve eski branş silinir.

Talim ve Terbiye Kurulu kararınca yeni açılan (Örn: Rehber Öğretmen alanı Rehberlik olarak değişti) alanların "MEBBİS/Norm İşlemleri/Norm Bilgileri" kısmındaki yeni (Beyaz Sayfa simgesi) tıklanması daha sonra eklenecek alan ismi bulunup ve kaydet butonuna tıklanarak yeni alan eklenecektir.

İşte MEBBİS modülündeki norm işlemleri kısmında "Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine" başlıklı açıklamalar.

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

norm kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde, "Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir.

Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yer almaktadır.

6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması,

Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında 20 Ocak 2014 tarih ve 9 sayılı Karar ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan norm kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri     07/04/2014-08/04/2014

ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri            09/04/2014-10/04/2014

il Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri  11/04/2014-14/04/2014

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi        15/04/2014-25/04/2014 Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; "okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitim müdürlüklerince belirlenir." hükmü çerçevesinde bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme doğru, tam ve süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapmak için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşünü gerektiğinden veri girişine açılmamıştır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

1)Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına ders bütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam ders saati olarak hesaplanacaktır.

Örneğin: Okulun Tarih alanındaki haftalık ders saati toplamının 63 saat olduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 57 saat yazılacaktır. Toplam ders saati sütununda 57+6=63 saat olarak hesaplanacak ders yükü toplamının haftalık ders saatini aşmaması gerekmektedir.)

2)Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

3)Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İş Okulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri),

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlükleri (METEM) ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının Anadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

4)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin norm kadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

5)Norm kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi norm kadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir.

Söz konusu işlemin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü'ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması gerekmektedir.

6)Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe, okul ve kurum müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7)norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan norm kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin okul/kurum müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.

8)6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince büyükşehir belediyesi kurulan 14 İl ve yeni kurulan 27 ilçeye bağlı okul/ kurumların eğitim bölgelerinin oluşturularak, eğitim bölgesi bazlı norm kadro güncellenmesinin yapılması gerekmektedir.

9)Talim ve Terbiye Kurulunun 20 Ocak 2014 tarihli ve 9 sayılı Karara göre okul/kurumlardaki alan/branş güncellenmesinin yapılması /gerekmektedir.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Öğretmen adaylarına müjde!28 Eylül 2016 Çarşamba 20:41
 • Düzce'de 11 öğretmen tutuklandı24 Eylül 2016 Cumartesi 18:01
 • Tarih öğretmeni 6.kattan ölüme atladı17 Eylül 2016 Cumartesi 10:02
 • Milli Eğitim Bakanlığı'ndan FETÖ açıklaması17 Eylül 2016 Cumartesi 09:09
 • Görevden alınan 419 MEB personeli geri döndü17 Eylül 2016 Cumartesi 01:10
 • FETÖ’nün eğitim haritası!15 Eylül 2016 Perşembe 20:15
 • İhraç edilen öğretmenlerin il il dağılımı15 Eylül 2016 Perşembe 08:04
 • EBA kurs başvuruları MEB açıkladı14 Eylül 2016 Çarşamba 11:03
 • Öğretmen açığa almalar başladı işte sayı!10 Eylül 2016 Cumartesi 16:34
 • Sadece o ilde 4 bin 313 öğretmen görevden alındı10 Eylül 2016 Cumartesi 13:05
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim