• BIST 97.533
  • Altın 145,781
  • Dolar 3,5801
  • Euro 4,0019
  • İstanbul : 18 °C
  • Ankara : 12 °C
  • İzmir : 18 °C
  • Antalya : 21 °C
  • Erzurum : 11 °C
  • Bursa : 17 °C

Memurun Hayatı Borç Ödemekle Geçiyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı araştırma sonuçlarını değerlendirdi.
Memurun Hayatı Borç Ödemekle Geçiyor

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Anket sonuçlarına göre, memurların, başlarını sokacakları bir ev, ailesi için bir araba alabilmek uğruna hayatlarını ipotek altına alıp, yaşamlarını feda ettiklerini vurgulayan Koncuk, araştırmada memurların giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldığını, özellikle alt ve üst gelir grubundaki kamu görevlilerinin harcamalarının kazançlarından daha fazla olduğunu ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi binlerce kamu çalışanı ile yaptığı"Memurların Borçlanma ve Borç Yapıları" anketinin sonuçları açıkladı. Ankete 81 ilde farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 6 bin 606 memur katılırken, deneklere gelir durumları, giderleri, harcama kalemleri ve tutarları ile borç miktarları, borçlanma nedenleri, borçlarının vadesi ve borcun ödenmesine ilişkin sorun yaşayıp yaşamadıklarına dair sorular yöneltildi. Araştırmanın sonuçlarına göre, yüzde 97'si borçlu olan memurların yüzde 60.2'si borcunu ödeyemiyor, yüzde 21.5'i ceza faizi öderken, yüzde 4.4'ü banka hesabına bloke konuluyor. Memurların yüzde 3.6'sı ise son 3 yıl içerisinde borcunu ödeyemediği için hacze uğradı.

-KAMU GÖREVLİLERİNİN YÜZDE 97'Sİ HER AY DÜZENLİ BORÇ ÖDÜYOR-

Araştırmada, kamu görevlilerinin yüzde 97'sinin her ay düzenli olarak borç ödediği görüldü. Buna göre düzenli borcu olmayan memurların oranı ise yalnızca yüzde 3 olarak belirlendi. Memurların 34.4'ünün aylık harcaması 3 bin TL'nin üzerinde iken yüzde 69.2'sinin Evine Aylık 3 bin TL'nin altında kazanç giriyor. Araştırmada kamu görevlilerine hane halkı toplam gelir miktarına ilişkin yöneltilen soruya verilen cevaplardan kamu görevlilerinin yüzde 13.3'ünün aylık toplam gelirinin bin 750 ile 2 bin TL, yüzde 17.1'inin 2 bin ile 2 bin 250 TL, yüzde 10.6'sının ise 2 bin 750 ile 3 bin TL arasında olduğu ortaya çıktı. Buna göre memurların yüzde 69.2'sinin aylık 3 bin TL'nin altında bir gelire sahip olduğu, memur ailesinin yalnızca yüzde 30.8'inin eline aylık 3 bin TL'nin üzerinde kazanç geçtiği görülüyor.

-MEMURLARIN GİDERLERİ GELİRLERİNDEN FAZLA-

Araştırmada memurların giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılırken özellikle alt ve üst gelir grubundaki kamu görevlilerinin harcamalarının kazançlarından daha fazla olduğu görüldü. Öyle ki, memurların yüzde 30.8'inin aylık geliri 3000 TL ve üzerinde iken aylık harcama tutarı 3000 TL ve üzerinde olanların oranı yüzde 34.4 olarak belirlendi. Düşük gelir gruplarındakilerin ise zorunlu harcamalarını kısmak yoluyla geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Ankette kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu görüldü. Buna göre araştırmaya katılan memurların yüzde 43.2'si en çok harcamayı konut, yüzde 32'si gıda, yüzde 12.6'sı ise eğitim için gerçekleştirdiğini belirtti.

-ANKETİN DİKKAT ÇEKİCİ YÖNÜ MEMURLARIN BİRDEN ÇOK YERE BORÇLU OLDUĞU YÖNÜNDE-

Araştırmada, memurların aile bütçesinden en az payı giyinme harcamalarına ayırdıkları, ardından da ev eşyası, iletişim ve sosyal yaşam harcamalarının geldiği ortaya çıktı. Buna göre memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşıldı. Bununla birlikte araştırmanın en dikkat çekici yönü, memurların birden çok yere borçlu olduğu yönünde. Araştırmada memurların büyük oranda birden fazla kaynaktan borç kullandığı ortaya çıktı. Buna göre memurların yüzde 31.2'si kredi kartı, banka kredisi, şahsi borç veya senet karşılığı olarak en az iki ya da daha fazla türden borcu olduğunu kaydedildi.

-ANKETE GÖRE MEMURLAR HAYATLARININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİRİYOR-

Ankete katılan kamu görevlilerine borçlanma nedenlerine ilişkin olarak yöneltilen soruya memurların yüzde 26.8'i bireysel ihtiyaçlar nedeniyle, yüzde 19.3'ü otomobil nedeniyle, yüzde 17.2'si konut nedeniyle, yüzde 2.2'si ise şahsi nedenlerle düzenli borç ödedikleri cevabını verdi. Bununla birlikte ankete katılan memurların yüzde 34.5'i birden çok nedenle borçlu olduğunu ifade etti. Ankette kamu görevlilerinin uzun sürelerle borçlandıkları ve hayatlarının önemli bir bölümünü borç ödemekle geçirmek zorunda kaldıkları belirlendi. Memurların yalnızca yüzde 12'sinin borçlarının vadesi 1 yıldan daha kısa iken, yüzde 32.6'sının 1-3 yıl arası, yüzde 30.2'sinin 3-5 yıl arası, yüzde 21.4'ünün 5-10 yıl arası olduğu sonucuna ulaşıldı. Buna göre kamu görevlilerinin yüzde 84.2'si orta ve uzun vadeli borçlu iken ankete katılan kamu görevlilerinin yüzde 3.8'i ise borçlarının 10 yıldan daha uzun bir vadeye yayıldığını ve çok uzun vadeli borçlu olduklarını ifade etti.

-BORÇLARINI ÖDEYEMEYEN MEMURLARDAN YÜZDE 54.8'İ ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞTILAR-

Araştırmada düzenli olarak borç ödemek zorunda olan kamu görevlilerinin yüzde 62.1'inin geçtiğimiz 3 yıl içinde çeşitli şekillerde borcunu ödeyememe sorunuyla karşılaştığı görüldü. Son 3 yıl içinde borçlarını ödeme sorunu yaşamayan kamu görevlilerinin oranı ise yalnızca yüzde 37.9 olarak belirlendi. Buna göre çeşitli nedenlerle borç ödeme sorunu yaşayanların oranı bütün memurlar içinde yüzde 60.2 oldu. Ankete göre, son 3 yıl içinde borçlarını ödeyememe sorunuyla karşı karşıya kalanların yüzde 45.2'sinin herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan önce sorunu çözdüğü görüldü. Buna karşın, Borçlarını ödeyemeyen memurlardan yüzde 54.8'i çeşitli yaptırımlarla karşılaştılar. Söz konusu kamu görevlilerinin yüzde 35.8'i taksitlerini aksattığı için cezai faiz ödediğini ifade ederken yüzde 7.2'si banka hesabına bloke konulduğunu, yüzde 5.7'si yasal yaptırımla karşılaştığını, yüzde 6'sı ise hakkında haciz işlemi uygulandığını belirtti. Borçlarını ödeme sorunu yaşayan ve çeşitli yaptırımla karşılaşan kamu görevlileri, bütün kamu görevlileri nezdinde değerlendirildiğinde memurların yüzde 21.5'inin borçlarından dolayı cezai faiz ödediği, yüzde 4.4'ünün hesabına bloke konulduğu, yüzde 3.5'inin yasal yaptırımlarla cezalandırıldığı, yüzde 3.6'sına ise haciz işlemi uygulandığı görüldü.

-"MEMURLARIMIZ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMEK İÇİN SOSYAL FAALİYETLERİNDEN VAZGEÇİYOR"-

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı anket sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Konfederasyon Genel Başkanı İsmail Koncuk, memurların, başlarını sokacakları bir ev, ailesi için bir araba alabilmek uğruna hayatlarını ipotek altına alıp, yaşamlarını feda ettiklerine dikkat çekti. Koncuk, araştırmada memurların giderlerinin gelirlerinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldığını, özellikle alt ve üst gelir grubundaki kamu görevlilerinin harcamalarının kazançlarından daha fazla olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Düşük gelir gruplarındakilerin ise zorunlu harcamalarını kısmak yoluyla geçimini sağlamaya çalıştığı ortaya çıkmıştır. Kamu görevlilerinin zorunlu harcama kalemleri içinde en fazla payı kira ve konut giderlerinin teşkil ettiği, ardından gıda ve eğitim harcamalarının ailenin toplam giderleri içinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Memurlarımız, hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmek için giyim, ev eşyası ve sosyal faaliyetlerinden vazgeçmek zorunda kalmaktadırlar. Buna göre memurların zorunlu harcamalarda önemli ve vazgeçilmez olarak gördükleri kira, gıda ve eğitim için; giyinme, ev eşyası ve iletişim harcamalarını kıstıkları sonucuna ulaşılmıştır.

-"MEMURA MASADA ÜÇ KURUŞU VERMEYENLER BU TABLO KARŞISINDA UTANÇ DUYMALI"-             

"Türkiye Kamu-Sen'in her ay düzenli olarak yaptığı asgari geçim haddi hesaplamasında son ay çıkan yoksulluk rakamı 3 bin 702 TL" olduğunu belirten Koncuk şöyle devam etti:

"Yoksulluk sınırı rakamı, memurların yüzde 69.2'sinin evine aylık 3 bin TL'nin altında kazanç girdiği sonucuyla birlikte değerlendirildiğinde, memurların yüzde 69'unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yıllardır ülkenin büyüdüğü, gelir düzeyinin arttığı iddialarına rağmen memurların gelir düzeylerinin artmadığı aksine hayatlarını borçlanarak sürdürmek zorunda kaldıkları bu anketle bir kez daha görülmüştür. Hayat pahalılığı ortadadır. Son 1 ay içerisinde bile doların yüzde 22 değer kazandığı düşünüldüğünde iğneden ipliğe her şeye zam geleceği ancak, memur maaşlarının bir yıl boyunca hiç artmayacağı gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu bakımdan vatandaşlarımızın borç batağına biraz daha batmaları kaçınılmaz sonuç gibi görülmektedir. Vatandaşlarımızı bu batağa sürükleyen iktidarın vatandaşı düşünmeyen ekonomi politikaları ile memurları masada satan yandaş sendikanın öngörüsüzlüğüdür. Memura masada üç kuruşu vermeyenler bu tablo karşısında utanç duymalıdır. Memurları evlerine haciz gelecek kadar çaresiz bırakanlar, adaletten ne kadar kaçmaya çalışsalar da toplumun vicdanında çoktan mahkûm olmuşlardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim