• BIST 97.726
  • Altın 146,210
  • Dolar 3,5844
  • Euro 3,9885
  • İstanbul : 17 °C
  • Ankara : 10 °C
  • İzmir : 15 °C
  • Antalya : 16 °C
  • Erzurum : 3 °C
  • Bursa : 15 °C

2015 KPDK'nda hangi talepler gündeme geldi

Kamu-Sen Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda hangi talepleri gündeme getirdi?
2015 KPDK'nda hangi talepler gündeme geldi

Aşağıda, Türkiye Kamu Sen'in bir rapor olarak KPDK yetkilerine verdiği rapor yer almaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU'NDA KARARLAŞTIRILAN KONULAR

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR

12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliğinin ardından kamu personelinin mali ve özlük haklarına ilişkin kararların alındığı toplu sözleşme görüşmelerinin ilki 30 Nisan- 29 Mayıs 2012; ikincisi ise 1 Ağustos- 7 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında gerçekleştirilen I. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, toplu sözleşme kapsamı dışında sayılan genel ve hizmet kollarına özgü 161 konu üzerindeki çalışmalara, oluşturulacak komisyonca devam edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu maddeler, Kamu Görevlileri Danışma Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş ve birçok konu üzerinde kamu işveren tarafı ile kamu görevlileri arasında tam mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi için görüş birliğine varılmıştır.

Yetkili konfederasyonlarla ve hizmet kollarında yetkili sendikalarla yapılan Komisyon çalışmaları sonucunda konular tasnif edilerek Kanun/KHK tasarısı, yönetmelik tasarısı, genelge tasarısı ve tebliğ tasarısı haline getirilmiştir.

Bu kapsamda;

13 konuda Kanun/KHK Tasarısı Taslağı,

2 Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı,

1 Yönetmelik Tasarısı Taslağı,

1 Tebliğ Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.

29 Kasım 2012 tarihinde Komisyon çalışmalarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleşmiş ve sonuçlar sendikalara bildirilmiştir. Ancak bu tarihten sonra Kamu Görevlileri Danışma Kurulu, 28 Mart 2013, 12 Nisan 2013, 28 Kasım 2013, 20 Mart 2014 ve 27 Kasım 2014 tarihlerinde beş kez daha toplanmış olmasına rağmen üzerinde anlaşılan konuların büyük çoğunluğu hayata geçirilmemiştir.

Bu süre zarfında bir türlü çözülmeyen sorunlara yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul gündemine gelmiş ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan konular şu şekildedir:

ÜZERİNDE ANLAŞILAN KONULAR

2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi.

Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi

Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi

Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi

KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi

Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi

Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi

4/B'li ve 4/C'li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi

Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması

Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi

4/C'li sözleşmeli personele kadro verilmesi

KİT'ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması

Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması

Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması

İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi

Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi

Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkanı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi

Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU'NDA KARARLAŞTIRILAN KONULARIN SONUÇLARI

4688 sayılı Kanun uyarınca bugüne kadar gerçekleştirilen Kurul toplantılarında alınan kararlara uygun olarak,

Sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesi

KİT sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi

4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi

Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi

Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi

Öğretim elemanlarının ücretlerinin iyileştirilmesi

İş ve meslek danışmanlarının kadroya geçirilmesi nedeniyle oluşan ücret düşüklüğünün giderilmesi

ile ilgili yasa değişiklikleri gerçekleştirilmiş ancak Kurul toplantılarında kararlaştırılan ve kamu görevlilerinin geneli için çok daha büyük önem arz eden konularla ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Bununla birlikte yine daha önceki Kurul toplantılarında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin mesleki görevlere veya görevde yükselme suretiyle atanmalarına ilişkin" hükümlerde sendikaların talepleri doğrultusunda değişiklik yapılması yönünde karar alınmış olmasına karşın, 31 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğinde sendika görüşlerine yer verilmemiş ve görevde yükselme ve unvan değişikliğinde liyakat ilkesi yok edilmiş, kamu görevlilerinin subjektif kriterlere bağlı olarak yükselmesini öngören bir düzenleme getirilmiştir.

28 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısının ardından Devlet Personel Başkanlığı uhdesinde teknik heyet ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ancak o tarihten sonra konu ile ilgili olarak çalışmalar ağır aksak ilerlemektedir. 2012 yılından beri yapılan bunca toplantı ve çalışmanın kamu görevlilerinin asıl beklentilerini karşılamamış olması bir talihsizlik olarak kabul edilmelidir.

KARARLAŞTIRILAN KONULAR ÖNCELİKLİ OLARAK HAYATA GEÇİRİLMELİ

Kamu işvereni ve kamu görevlileri sendikalarının karşılıklı olarak üzerinde mutabık kaldığı ve taslak metinlerin hazırlandığı konuların hayata geçirilmesi, diğer sorunların ise yeniden görüşülerek çözümünün sağlanması için girişimlerin başlatılması zorunludur.

Özellikle daha önceki toplantılarda görüşülerek karar altına alınan konulara ilişkin olarak çalışmaların bir an önce başlatılması bundan sonra yapılacak toplantıların verimliliği adına da son derece önemlidir.

Bu çerçevede:

2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi

Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması

Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi

Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi

4/C'li sözleşmeli personele kadro verilmesi

KİT'ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi

Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi

Özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

4/B'li ve 4/C'li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi

Belediye başkanlıklarında görev yapan Daire Başkanlarının ve Üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik tedbirler alınması

Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması

Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi

Haklarında uygulanan devlet memurluğundan çıkarılma cezaları disiplin cezalarının affına ilişkin Kanunla affedilen ve kendilerine 5510 sayılı kanunun geçici 4ncü maddesiyle açıkta geçen sürelere ilişkin primleri borçlanma imkanı verilenlerden söz konusu ödemeyi yapanlara aynı kanunun geçici 43ncü maddesi kapsamından yararlanma imkanı verilerek ödedikleri tutarın kendilerine iadesi, bu kapsamda olup haklarında istekleri doğrultusunda emeklilik işlemleri yapılanların emekli maaşı/ikramiyesi mağduriyetinin giderilmesi, geçici 44ncü madde kapsamında primleri ödenen sürelerin kazanılmış hak aylığı kapsamında değerlendirilmesi

Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi

konularına ilişkin mevzuat çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU PERSONELİ DANIŞMA TOPLANTISI'NDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN DİĞER KONULAR

4/C'Lİ GEÇİCİ PERSONEL, DİĞER SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİLER

657 sayılı Kanun 4. maddesinin C fıkrası uyarınca çalıştırılan personel ile vekil ebe, hemşire, imam, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personel ve usta öğreticilerin memur kadrolarına geçirilmesi, kamuda sözleşmeli ve geçici personel çalıştırılması uygulamasına son verilmesi, yüksekokul mezunu işçilerin de talepleri halinde memur kadrolarına atanmalarının sağlanması

4/C'li Geçici Personel, Vekil Olarak Görev Yapan Personel ve Kamu İşçileri

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.

657 sayılı Kanunun 4. "C" fıkrası kapsamında istihdam edilen personel ile diğer mevzuat hükümlerine göre geçici, vekil gibi adlar altında çalışan personelin ve usta öğreticilerin tamamı ilgili kanunun 4. maddesinin "A" fıkrasında çalışan kadrolu memur olarak değerlendirilmelidir.

TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde makinist, tren teşkil memuru, mühendis gibi devletin asli ve sürekli görevlerini ifa eden personelin Anayasaya aykırı bir şekilde işçi unvanı ile istihdam edilmesi uygulamasına son verilmeli, söz konusu personel memur kadrosuna geçirilmelidir.

Bununla birlikte geçici işçiler 4. maddenin "D" fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin "a" fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir. Böylelikle kamuda personel statüleri memurlar ve kamu işçileri olarak belirlenmeli, güvencesiz ve esnek istihdam modelleri Kanundan çıkarılmalıdır.

657 sayılı Kanunun "Kapsam"ını belirleyen 1. maddede gerekli değişikliklerin yapılarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin istisnasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sağlanmalı, madde metninde sayılmayan kurum ve kuruluşlar da maddeye eklenerek kapsam içine alınmalıdır.

Geçici işçiler, 4. maddenin "D" fıkrası; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite ve yüksekokul mezunu kamu işçileri de talepleri halinde bir defaya mahsus olarak memur kadrolarına atanmak üzere ilgili maddenin "A" fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir.

657 sayılı Kanunun 5. madde metni Kanunun 4. maddesinde yapılacak değişikliğe paralel olarak "Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı iki istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar." şeklinde değiştirilmelidir.

Kamuda, iş güvencesiz vekil memur çalıştırılmasına imkan sağlayan 657 sayılı Kanunun 86. maddesinin 1. paragrafındaki "veya açıktan" ibaresi ile 3. ve 4. paragrafları madde metninden çıkartılmalı, vekil imam ve benzeri çalışanlar kadroya geçirilerek kamuda iş güvencesi olmayan vekil personel çalıştırılması uygulaması son bulmalıdır.

ENFLASYON FARKI VE EK ZAM

Bilindiği gibi 2013 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlarına göre, 2014 yılında memur maaşlarına yalnızca 123 TL zam yapılması kararlaştırılmıştır. Bunun dışında memur maaşlarındaki hiçbir kaleme artış yapılmayacaktır. Yani çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, tazminatlar artmayacaktır. Yapılacak zam, memurun ele geçen maaşının tamamı için geçerli olacaktır.

Dolayısıyla aile yardımı ve çocuk parası dahil ortalama memur maaşının 2400 TL olduğu düşünüldüğünde yapılan zammın anlamı ortalama %5,2 artış demektir.

2014 yılı bütçesinde enflasyon hedefi %5,3 olarak öngörülmüşken yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında enflasyon %8,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenen maaş artışının gerçekleşen enflasyonun ortalama 3 puan altında kaldığı görülmektedir. syon karşısında eridiğinin resmi kaynaklarca da ilan edildiği anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte 2015 yılı için ise %3+3 maaş artışı kabul edilmiş ve Ocak 2015'te kamu görevlilerinin maaşları yılın ilk 6 aylık dönemi için %3 oranında artırılmıştır. Buna karşın yalnızca Ocak ve Şubat aylarını içeren 2 aylık enflasyon %1,8 olmuş, 6 ay için verilen zam 2 aylık enflasyon karşısında erimiştir. Ayrıca Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin hesaplamasına göre son bir yılda zorunlu harcamalardaki artış, 365 TL'yi bulmuştur. Yani 2014 ile 2015 Şubat ayları arasındaki bir yıllık sürede insanca yaşamak için aylık ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin toplam tutarı 365 TL; %9,6 oranında artarken gelirlerimizdeki artışın bu tutarın altında kalması, memurların, işçilerin, emeklilerin gelirlerinde reel olarak azalması anlamı taşımaktadır. Toplu sözleşme görüşmelerinde unutulan enflasyon farkı uygulaması dahi memurların gerçek kayıplarını karşılamaya yetmeyecektir. Bu nedenle,

2014 yılının Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emekli maaşlarına %12 ek zam verilmelidir.

4-B'Lİ STATÜDEN 4-A STATÜSÜNE GEÇEN PERSONEL

4/B'li sözleşmeli statüde çalışırken kadroya geçmeleriyle, eğitim ve unvanlarına uygun kadrolara ataması yapılmayan ve maaşları düşen uzmanlar ile mühendislerin de mağduriyetleri giderilmelidir.

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Özel hizmet tazminat oranları kurum farkı gözetilmeksizin unvan bazında artırılarak eşitlenmelidir.

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde yapılacak düzenleme ile Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına mensup personelin özel hizmet tazminatları eğitim durumu ve kadro pozisyonu gözetilerek yükseltilmeli ve en düşük özel hizmet tazminat oranı %65 olarak belirlenmelidir.

Bütün memurlar için Kanunda tespit edilmiş olan Özel Hizmet Tazminatı oranlarının tamamına 21'er puan eklenerek tüm memurların Özel Hizmet Tazminatlarının artırılması sağlanmalıdır.

Avukatların Özel Hizmet Tazminat oranları %200 olarak belirlenmelidir.

Kurumlarda her ne ad altında olursa olsun uzman kadrosunda görev yapan bütün memurlar maddenin II no.lu "Tazminatlar" başlıklı kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" fıkrasının "h" bendine eklenmelidir.

6111 sayılı Kanunla ihdas edilen Denetmen kadrolarında görev yapan memurlar, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "(A) Özel Hizmet Tazminatı" fıkrasının (h) bendinde yer alan özel hizmet tazminatından emsal nitelikteki kadrolarda olduğu gibi yararlandırılmalıdır.

Ekonomist, Kimyager, Biyolog ve Programcı ve Çözümleyici unvanlı memurların özel hizmet tazminatı oranları ve ek gösterge rakamları, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan Mühendis kadrolarıyla eşitlenmelidir.

EK ÖDEMELER

Ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesi, başta öğretmenler ve KİT personeli olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ek ödeme ile ilgili sorunların giderilmesi

666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme artışında mağdur edilen din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, polis, subay, ast subayların ek ödeme oranları 50 puan;

666 Sayılı KHK ile düşük oranda artış getirilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan memurlarla, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, memur, şef ve şube müdürleri ile müfettişlerin ek ödeme oranları 25 puan artırılmalıdır.

Kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme miktar ve oranlarını belirleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak KİT personelinin yaşadığı sorunlar çözülmeli, KİT'lerde görev yapan personel ile diğer çalışanlar arasında meydana gelen ek ödeme farklılığı giderilmelidir.

666 sayılı KHK'nin 5 sıra no.lu maddesindeki oranlar 20'şer puan artırılarak Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin ek ödeme oranları yükseltilmelidir.

Eski Denizcilik Müsteşarlığından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geçen denet memuru, denet şefi, uzman gibi, 666 ve 655 sayılı KHK'lar ile mağdur edilen personelin hak kayıplarının giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

399 sayılı KHK'ya göre II sayılı cetvel hükümlerine göre çalışmakta olana personele yapılan ek ödemelerdeki adaletsizlik ve eşitsizlik, öncelikle aynı unvanlı personelden başlayacak şekilde giderilmeli,

%42 olarak belirlenen ek ödeme alt sınırı %67'ye;

%67 olarak belirlenen oranlar %90'a;

%82 olarak belirlenen oranlar ise %100'e çıkarılmalıdır.

399 sayılı KHK'ye ekli I sayılı cetvelde yer alan müdür, müdür yardımcısı, başuzman ve sivil savunma uzmanı pozisyonlarında görev yapan personelin 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiye ve ek tazminat hakları iade edilmelidir.

Döner sermayesi olmayan kurumlarda görev yapan kurum doktorlarının ücretlerinin Sağlık Bakanlığı'ndaki emsal doktorlarla eşitlenmesi için söz konusu personelin ek ödeme oranları yükseltilmelidir.

Üniversite hastanelerinde akademik personel döner sermaye ve ek ödeme uygulamasından birlikte faydalanırken, idari personele yapılan ek ödeme ile döner sermaye ödemesi mahsuplaştırılmaktadır; bu adaletsizlik giderilerek, idari personelin de her iki ödemeden birlikte faydalandırılması sağlanmalıdır.

Üretimi teşvik primi, fazla mesai, yangın tazminatı gibi ödemelerle ek ödemenin ilişkilendirilmesi, mahsuplaşma yapılması veya bu ödemelerin tamamen kaldırılması uygulamasından vazgeçilmelidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline kira gelirlerinden pay ayrılarak ödenmekte olan performans ücreti ek ödeme kapsamından çıkartılmalıdır.

666 sayılı KHK'ya ekli II sayılı listenin 10. sırasına, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlık Müşaviri" unvanı da eklenmeli ve söz konusu personelin yaşadığı mağduriyet giderilmelidir.

EK GÖSTERGELER

Ek gösterge rakamlarının yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması

657 sayılı Kanuna ekli I ve II Sayılı Cetvellerde belirtilen ek gösterge oranlarında gerekli değişiklik yapılmalı; Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele en düşüğü 2200 olmak üzere ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek ek gösterge farklılıkları giderilmelidir. Bu bağlamda ek gösterge rakamları 800'er puan artırılmalıdır.

Ek gösterge cetvellerinin II. Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü "a" fıkrasına "Teknik öğretmen" ibaresi eklenmelidir.

Şube müdürlerinin ek gösterge sorunları çözülmelidir.

Kamuda görev yapan avukat ve hukukçuların ek gösterge oranları 3600'e çıkarılmalıdır.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm Teknik Eğitim Fakültesi ve 4 yıllık teknik okul mezunlarının unvanlarına uygun kadrolarda Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmesi ve bu personelin diğer dört yıllık yüksekokul mezunu teknik personele uygulanan ek gösterge ve tazminat oranlarından faydalandırılması sağlanmalıdır.

6002 sayılı Kanunla, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu'nda ve 657 sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle kadrosu Din Hizmetleri Sınıfı'na mensup çalışanlardan en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanların ek göstergeleri yeniden düzenlenerek 8'inci dereceden başlatılmış ve 1'inci derecenin ek göstergesi 3000'e yükseltilmiştir. Bu sebeple aynı işi yapan ve hatta aynı camide görev yapan diğer yüksek okul mezunu din görevlileri arasında diploma ayrımcılığı ortaya çıkmıştır. Bu ayrımcılık giderilmeli ve yüksek okul mezunu din görevlilerinin tamamı söz konusu ek ödeme artışından aynı şekilde yararlandırılmalıdırlar.

Murakıp ve vaizlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilmelidir. Murakıplara ilişkin mevzuat düzenlemesi biran önce yapılmalı, murakıplara " İl Denetim Elemanı" unvanı verilmeli, vaiz ve murakıpların ücretlerinde şube müdürleri emsal alınmalıdır.

Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Birinci Derecesinde Bulunanların Ek Göstergeleri'nin yer aldığı II Sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında" bölümündeki Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ibaresinden sonra gelmek üzere, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlık Müşavirleri" eklenmeli ve söz konusu personelin ek gösterge rakamı 3600 olarak belirlenmelidir.

04/06/2010 tarih ve 5984 sayılı Kanun'la eğitim müfettişlerine verilen 3600 ek gösterge uygulamasından İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Öğretmenler, Bakanlık Merkez Teşkilatında çalışan Şube Müdürleri ve Eğitim Uzmanlarının da yararlanması için düzenleme yapılmalıdır.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Tüm memur ve emeklilere dini bayramlar öncesinde Bayram İkramiyesi verilmesi

 

657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek memurlara dini bayramlar öncesinde 10 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında bayram ikramiyesi verilmelidir.

DÖNER SERMAYE VE FON GELİRLERİ

Döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin döner sermaye ödemelerinden kaynaklı sorunlarının çözülmesi

Döner sermaye ve fon gelirlerinin ilgili kurumlarda çalışan tüm personele adil bir şekilde dağıtılacak düzenleme yapılmalı, 209 ve 2547 sayılı Kanunda belirlenen oranların yükseltilerek, merkez ve taşrada ortaya çıkan farklılıklar giderilmelidir.

Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye Yönetmeliğinde yer alan kadro unvan katsayılarının personelin eğitim durumları da göz önüne alınarak yeniden kategorize edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Üniversite hastanelerinde yaşanan mali krizin giderilmesi için genel bütçeden kaynak aktarılmalı ve döner sermaye gelirlerinden ödenen maaşların genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır.

Yıllık izin, şua izni ve hastalık raporu sürelerinde döner sermaye ve tazminatlardan kesinti yapılmaması hususunda düzenleme yapılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde vekil ebe/hemşire olarak çalışanların döner sermaye ödemelerinden, kadrolu ebe/hemşirelerin almış olduğu miktarda yararlandırılması sağlanmalıdır.

Üniversite hastaneleri bünyesinde bulunan döner sermaye komisyonlarında sendika temsilcilerinin ve her mesleki guruptan bir temsilcinin katılımının sağlanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

EK DERS ÜCRETLERİ

Öğretmen ve akademisyenlerle bu çerçevede ek ders veren personelin ek ders ücretlerinin artırılması

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Acil Afet Yönetimi Başkanlığı gibi- fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti ödenmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176. maddesindeki gösterge rakamları yükseltilerek, ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmeli ve ek ders gösterge rakamları iki katına çıkarılmalıdır. Bu nedenle hafta içi saat 18.00'den önceki ek dersler için 140 olan gösterge rakamı 280; hafta sonu ve hafta içi saat 18.00'den sonraki ek dersler için 150 olan gösterge rakamı 300 olarak belirlenmeli ve ek ders ücretleri iki katına çıkarılmalıdır.

Çalışma şartlarına bağlı olarak nöbetçi öğretmenlere, taşıma merkezli okullardaki öğretmenlere, birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlere, teneffüs yapmayan okul öncesi öğretmenlerine haftalık 6 saat ilave ek ders ücreti ödenmesi için madde metnine bir hüküm eklenmelidir.

Akademisyenlere ödenen ek ders ücretini belirleyen 2914 sayılı Kanununun 11inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki '300' ibaresi '600'; '250' ibaresi '500'; '200' ibaresi '400'; '160' ibaresi '320'olarak değiştirilmeli, bu yolla akademisyenlerin ek ders ücretleri bir kat artırılmalıdır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları ve ikili eğitim yapan okullardaki yöneticiler arasında oluşan ek ders ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için en yüksek ek ders ücreti alan personel baz alınarak yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

NÖBET VE VEKALET ÜCRETLERİ

Nöbet ücretlerinin yeniden belirlenmesi, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti ödenmesi

Nöbet tuttuğu halde nöbet ücreti alamayan personelin bu haklardan faydalandırılması sağlanmalıdır. Bu çerçevede 657 sayılı Kanunun sağlık kurumlarında nöbet ve icap nöbeti ücretlerini belirleyen Ek 33. madde kapsamına kamu kurum ve kuruluşlarında nöbet tutan bütün memurlar ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda nöbet tuttuğu halde fazla mesai yapmış kabul edilen kamu görevlileri de dahil edilmeli, bu personele ödenecek saatlik ücret, memurun brüt maaşının bir saate denk gelen tutarından daha az olmamalı, tatil ve bayram günlerinde nöbet ücretlerinin bir kat fazla ödenmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca maddede sağlık kurumlarında ödenmekte olan nöbet ücretlerini belirleyen gösterge rakamları bir kat artırılmalı ve saat başı nöbet ücreti sırasıyla 200, 180, 160, 120, 100 ve 70 olarak belirlenmelidir.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin vekalet ücreti katsayısı 20.000'e yükseltilmelidir.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Fazla çalışma ücretlerinin ILO ve Avrupa Sosyal Şartı'nda belirlenen standartlara çıkarılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ya da belli bir oranla sınırlandırılması yolundaki düzenlemelerin iptal edilmesi,

Kamu görevlilerine fazla mesai ödenmeyeceği ya da fazla mesai ücretlerinin belli bir miktarı aşamayacağı yolunda yapılan düzenlemeler iptal edilmelidir.

Fazla mesai ücretleri çalışanın saat başı ücreti olarak belirlenmeli ve fazla çalışmalar yeniden düzenlenerek, tatil günü ve bayram günlerinde yaptırılan zorunlu çalışma karşılığında fazla mesai ve nöbet ücretinin bir kat fazla ödenmesi sağlanmalıdır. Bu bakımdan 657 sayılı Kanunun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 178. maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmeli ve saat başı fazla çalışma ücretinin alt sınırı, fazla çalışma yapan memurun brüt maaşının bir saatliğine denk gelen tutara getirilmelidir:

"Bu çerçevede memurlara saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti, memurun normal çalışma zamanlarında bir saate denk gelen brüt ücretinden daha az olamaz. Tatil ve bayram günlerinde yaptırılan çalışma karşılığında fazla çalışma ücreti bir kat fazla ödenir."

Bununla birlikte memurlara yaptırılan her sekiz saatlik fazla çalışma karşılığında bir günlük izin verilmesi uygulaması, maddenin "B" fıkrasında yapılacak değişiklikle isteğe bağlı hale getirilmeli, fazla çalışma karşılığında ücret alma ya da izin kullanma memurun kararına bırakılmalıdır.

Kurumlarda vardiyalı çalışan memurlara işçiler gibi vardiya zammı verilmesi sağlanmalıdır.

Milli ve dini bayramlar nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan idari izinlerde, birçok kamu kurum ve kuruluşu çalışmaktadır. Ancak bu durum, idari izin kullanan kamu görevlilerinin lehine bir durum yaratırken, idari izin kullanamayanların aleyhine olmaktadır. Bu nedenle "idari izin" günlerinde çalışan personele fazla mesai ücreti ödenmelidir.

Nüfus müdürlükleri ve Tapu Kadastro çalışanlarına fazla mesai ücreti verilmelidir.

Emniyet ve Askeri personel gibi ikinci bir emre kadar sınırsız mesai yapmak durumunda kalabilen sivil memurların çalışma saatlerinin 657 sayılı Kanunun 90. maddesinde belirlenen haftalık 40 saati aşmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİLİK HAKLARI

Memurlara yapılan bütün ek ödemelerin emekli maaşı hesaplamasında esas alınması,

Devlet memurlarının emeklilik hakları ve emekli maaşlarının belirlendiği 5434 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 80. maddelerinde değişiklik yapılarak memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye ve diğer ödemeler de emekli keseneğine dahil edilmelidir.

5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesinde değişiklik yapılarak emekli olan kamu görevlilerinin özel hizmet tazminat oranlarının belirlendiği tablo,

"0 - 2200 arası %40 olan oranın %80

2200 - 3600 arası %70 olan oranın %110

3600 - 4800 arası %130 olan oranın %140

4800 - 6400 arası %150 olan oranın %160

6400 - 7600 arası %180 olan oranın %190

7600 - 8400 arası %200

8400 ve üstü için %240" şeklinde yeniden düzenlenmeli ve buna bağlı olarak emekli maaşlarının yükselmesi sağlanmalıdır.

5434 sayılı Kanunun 41. maddesinde yapılacak değişiklikle memurların emekli ikramiyesi için öngörülen ödeme kalemlerine ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye gibi bütün ödeme unsurları da eklenmeli ve Anayasa Mahkemesi'nin konu hakkında verdiği karara uygun olarak 2015 yılından önce emekliye personelin de 30 yılın üstündeki hizmetleri için emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır.

Devlet memurluğundan istifa ettikten sonra tekrar memuriyete dönenlerin boşta geçen sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanılması yoluyla değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası ödenmelidir.

Emeklilerin de banka promosyonlarından pay alması sağlanmalıdır.

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Kamu görevlileri ve KİT personeli ile sözleşmeli personelin gelir vergisi kesintilerinden dolayı yaşadığı adaletsizliğin ve mağduriyetin giderilmesi adına 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesine bir fıkra eklenerek Devlet memurlarına ödenen taban aylık tutarının Gelir Vergisi'nden muaf tutulması sağlanmalı, diğer sözleşmeli personelin de vergi matrahlarından aynı tutarda indirim yapılmalıdır.

SOSYAL YARDIMLAR

Bütün sosyal yardımların yeniden düzenlenmesi ve yeni sosyal ödemelerle sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayat bulmasının sağlanması

Aile Yardımı ve Çocuk Parası

657 sayılı Kanunun memurlara "Aile yardımı ödeneği" verilmesini öngören 202. madde metninde gerekli değişiklikler yapılarak aile yardımı gösterge rakamı 3600; çocuk parası için öngörülen göstergeler ise 500 ve 1000 olarak belirlenmelidir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 2012/1 tarihli kararına uygun olarak 657 sayılı Kanunun "Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller"in belirlendiği 206. madde metninden 4. fıkra çıkarılarak memurlara "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar" için de aile yardımı ödeneği verilmesi sağlanmalıdır.

Doğum Yardımı

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere ödenecek doğum yardımı miktarının belirlendiği 657 sayılı Kanunun 207. maddesinde değişiklik yapılarak gösterge rakamı 2500'den 10 bine yükseltilmelidir.

Ölüm Yardımı

657 sayılı Kanunun 208. maddesinde gerekli değişiklik yapılarak ölüm yardımı tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının iki katından dört katına çıkarılmalıdır.

Giyecek Yardımı

657 sayılı Kanunun 211. maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak tüm memurlara "Giyecek yardımı" verilmesi sağlanmalı, verilecek miktar aylık 850 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar olarak belirlenmelidir.

Yiyecek Yardımı

657 sayılı Kanunun 212. madde metninde gerekli düzenlemeler yapılarak "Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" Uzlaştırma Kurulu'nun konu hakkında verdiği kararlar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla yeniden düzenlenmeli, kamu görevlilerinin 4/C'li personel de dahil olmak üzere tamamının, işçilerde olduğu gibi bir öğün yemek bedeli 7 TL'den az olmamak üzere düzenleme yapılarak, yemeklerden ücretsiz yararlanması sağlanmalı, yemek hizmeti sunulmayan ya da ücretsiz yemek imkanından faydalanamayan işyerlerinde yemek ücreti nakit olarak personele ödenmeli ve yemek bedellerinden KDV alınması uygulamasına son verilmelidir.

Üretim birimlerinde, açık havada ve radyoaktif ışınlara maruz kalınan işyerlerinde görev yapanlara günde bir defa ayran, yoğurt, pekmez, süt gibi ayni yardım ya da bunların karşılığı günde 5 TL'den az olmamak üzere nakdi yardım yapılmalıdır.

Yakacak Yardımı

657 sayılı Kanunun mülga 213. maddesi yeniden düzenlenmeli ve memurlara aylık 500 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak rakam tutarında yakacak yardımı verilmelidir.

Kira Ödeneği

Mevzuatta yapılacak yeni bir düzenleme ile lojmanda oturmayan tüm kamu görevlilerine, Uzlaştırma Kurulu kararı doğrultusunda 100 metrekare lojmanda oturan kamu görevlilerinden alınan aylık lojman kirası kadar kira ödeneği verilmelidir.

Evlenme Ödeneği

657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek evlenen memurlara bir defaya mahsus olarak 25 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında evlenme ödeneği verilmelidir.

Eğitim Ödeneği

Çocuğu yüksek öğrenim gören memurlara aylık 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak rakam üzerinden eğitim ödeneği verilmelidir.

Ulaşım Ödeneği

Memurlara ulaşım yardımı verilmesi konusunda Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma yapılmalı, servisi olmayan kurumlarda görevli personele aylık 1250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında ulaşım ödeneği verilmelidir.

Kreş Ödeneği

Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması hakkındaki 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda kreş bulunmayan veya kreşi kapatılan kamu kurumlarında kreş açılması sağlanmalı; kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında kreş açma zorunluluğu getirilmeli veya personele 0-6 yaş çocuk için kamu görevlilerine ödenen çocuk parasının iki katı tutarında kreş ödeneği verilmelidir.

Tatil Ödeneği

Memurlara her yıl Haziran ayında 10 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak rakam üzerinden tatil ödeneği verilmelidir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin uygun ölçeklerle, ayrım yapılmaksızın, MEB ve üniversiteler ile üniversite hastaneleri dahil tüm eğitim çalışanlarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan Kuran Kursu öğreticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmenler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim hizmeti veren personele de ödenmesi sağlanmalıdır.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her türlü ödemeler dikkate alınarak bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan Toplu sözleşme ikramiyesinin tutarının artırılarak söz konusu ikramiyenin 657 sayılı Kanuna işlenmesi

657 sayılı Kanunun kamu görevlilerine ödenecek aylık, zam ve tazminatların sayıldığı 146. maddesinin 3. fıkrasına "Toplu sözleşme ikramiyesi" tanımı eklenmelidir. Maddenin "Deyimler" kısmında yeni bir fıkra olarak "Toplu sözleşme ikramiyesi" yer almalıdır.

Mevcut durumda aylık 15 TL üç ayda bir 45 TL olarak sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen Toplu sözleşme ikramiyesi, yıllık 20 bin göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar üzerinden 4 eşit taksit halinde ödenmelidir.

ATAMA VE HARCIRAHLAR

Atamalarla ilgili aksaklıkların son bulması, harcırahla ilgili sorunların çözülmesi,

Harcırah ve yolluklar, amacına uygun olarak, Uzlaştırma Kurulu kararları doğrultusunda, günlük 84 TL seviyesine çıkarılması ve 10 günlük konaklama sınırının kaldırılması amacıyla 657 sayılı Kanunun "Yolluk giderleri ve gündelikleri" başlıklı 177. maddesine bir fıkra eklenerek, "Bu kapsamda ödenecek olan yol giderleri ve gündelikleri hiçbir surette günlük 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az olamaz." hükmü getirilmeli, böylelikle harcırahların memurların bir günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirilmesi sağlanmalıdır.

İlk defa göreve başlayan veya yeniden atanan kamu görevlilerine de harcırah ödenmelidir.

4/C'li personele de sürekli görev yolluğu verilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

Sözleşmeli personelin de harcırah alabilmeleri sağlanmalıdır.

Kamu görevlilerinin disiplin işlemi sonucunda durumlarının görüşüldüğü Atama ve Yer Değiştirme Kurulları'na üyesi olduğu Sendikanın temsilcisinin katılmaları sağlanmalıdır.

TAZMİNATLAR

Seyyar görev tazminatının zamanında ödenmesi ve uzun süreli görevlendirmelerde avans verilmesi sağlanarak söz konusu tazminat görevlendirilen mahal ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden düzenlenmeli ve oranı yükseltilmelidir.

4/B statüsünde çalışmakta iken 4/A statüsüne geçen personelden, köylerde çalıştırılanlara da kadrolarına uygun olarak seyyar görev tazminatı verilmesi sağlanmalıdır.

Hizmet içi eğitime tabi tutulan TAR-GEL projesi kapsamında çalışan personele avans verilmesi sağlanmalıdır.

Arazide görev yapan tüm personele arazi tazminatı verilmeli, Sanayi Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan piyasa gözetim, denetim ile araziye giden mühendisler, ölçü ve ayar memurlarına arazi tazminatı ödenmelidir.

Karargahlarda görev yapan sivil memurlara da karargah tazminatı verilmelidir.

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil memurlara asayiş tazminatı verilmelidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan Sayıştay ve iç denetçilere karşı sorumluluk taşıyan taşınır mal hesap sorumlularının mali hakları iyileştirilmelidir.

Tehlikeli mühimmat ve akaryakıt taşıyan personele iş riski zammı verilmelidir.

Karayollarında gişe memuru olarak görev yapmakta iken memur unvanı alan ancak gişelerde çalışmaya devam eden personelin arazi tazminatları ödenmeye devam etmelidir.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenmelidir.

HİZMET SINIFLARI

Hizmet sınıflarında yer alan kadroların gözden geçirilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında değerlendirilmesi,

Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Danışma Kurulu'nda Yönetmelik değişikliği yapılmak üzere karar altına alınan, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "VIII. Yardımcı Hizmetler Sınıfı" başlığı altında sayılan personelin, "I. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na dahil edilmesi için gerekli kanuni düzenleme yapılmalı ya da bu kapsamdaki personelin öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri derecelere kadar kadro ihdası yapılmalıdır.

"Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" kaldırılarak bu sınıfta sayılan personel Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na geçirilmelidir.

Hizmet sınıflarında yer alan memur kadrolarının belirlendiği maddenin tamamı üzerinde çalışma yapılmalı, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı "A" fıkrası kapsamında belirtilmeyen okullar, madde metnine dahil edilmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm Teknik Eğitim Fakültesi ve 4 yıllık teknik okul mezunları, unvanlarına uygun kadrolarda Teknik Hizmetler Sınıfı'nda değerlendirilmelidir.

Genel İdari Hizmetler Sınıfında memur kadrosunda çalışanların teknik lise ve/veya 2 yıllık teknik yüksek okul bitirmeleri halinde, teknik kadroya geçiş haklarının verilmesi için usul ve şartları belirlenmek kaydıyla sınavsız olarak unvan değişikliği gerçekleştirilmelidir.

Teknisyen yardımcılarından gerekli öğrenim niteliklerini taşıyanlar Teknisyen kadrolarına atanmalıdır.

AFAD bünyesinde çalışan enformasyon memurları ve ARFF memurları Teknik Hizmetler Sınıfına alınmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan aşçılar da Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmelidir.

Kurum ve kuruluşlarda "Sivil Savunma Uzmanı" olarak görev yapan personel "A" fıkrasının 11 numaralı bendi kapsamında değerlendirilmeli, APK uzmanı, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı gibi diğer bütün uzman unvanlı kamu görevlileri de bu gruba dahil edilmelidir.

6111 sayılı Kanunla ihdas edilen kadro unvanları, 36. maddenin "A" fıkrasının 11 numaralı bendine eklenerek 657 sayılı Kanun kapsamına alınmalıdır.

Aşçı ünvanlı personel, teknik hizmetler sınıfına geçirilmelidir.

KADRO, DERECE YÜKSELMESİ

Kadrosuzluk nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesinin verilmesi,

657 sayılı Kanunun 67. maddesinde değişiklik yapılarak kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların kadro durumuna bakılmaksızın, öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecesine kadar gidebilmeleri sağlanmalıdır.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altındaki "A" fıkrasında memurların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeler gösterilmektedir. İlgili bentte yapılacak değişiklikle tüm memurların öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri derecelerin kadro ihdası yapılmalıdır.

Memur kadrosunda görev yapan tüm memurlar, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna geçirilmelidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı ve şef kadroları ihdas edilerek hizmet etkinliği sağlanmalıdır.

Emniyet teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan sivil devlet memurlarının atanabileceği ünvanlı yeni kadrolar ihdas edilmelidir.

Teknik hizmetler sınıfındaki personel için şeflik ve müdürlük kadroları ihdas edilmelidir.

Askeri işyerlerinde arşiv memuru istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik konusu bir an önce yasal bir çerçeveye kavuşturulmalıdır. Bu konuda kıdem esası da göz önünde bulundurularak, her öğretmenin branşı itibari ile uzman ve başöğretmen olmasını sağlayacak liyakat ve başarı esasına göre bir sistem getirilmelidir.

Derece Yükselmesi

Geçtiğimiz yıllarda Kamu Görevlileri Danışma Kurulu Toplantısı'nda karar altına alınan 2005 yılından sonra göreve başlayan personele ilave bir derece verilmesi konusu, yapılacak düzenleme ile hayata geçirilmelidir.

SİCİL, DİSİPLİN UYGULAMALARI, SENDİKAL VE DEMOKRATİK HAKLAR

657 sayılı Kanunda öngörülen disiplin cezalarının hafifletilmesi, disiplin cezalarının affedilmesi, memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümlerin çıkarılması, kurullarda memur temsilcilerinin de yer alması, memura grev ve siyaset serbestisi getirilmesi, sendikal yasaklar kapsamının daraltılması

Kamu görevlilerinin gerek iş yoğunluğu gerekse sair sebeplerle ancak kasıt unsuru taşımaksızın idarenin zarara uğramasına yol açan eylemlerinden doğan maddi zararların memura rücu edilmesine cevaz veren madde metni yeniden düzenlenmeli ve 657 sayılı Kanunun 12. maddesinin 2. paragrafında yer alan "kusur, ihmal veya tedbirsizliği" ibaresi madde metninden çıkarılmalıdır.

Memurlara farklı mevzuat hükümleri uyarınca yeni sorumluluklar yüklenmesi uygulamasından vazgeçilmesi için Kanuna bir hüküm eklenmelidir.

Üniversite hastanelerinde çalışanların disiplin cezalarının değerlendirilmesinde gerek kurum bünyesinde gerekse Yüksek Disiplin Kurulu bünyesinde sendikaların temsilci olarak katılımının sağlanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

657 sayılı Kanunun Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmalarını zorunlu kılan 14. madde metninde, eşi de kamu görevlisi olan devlet memurlarının sonradan edindikleri mallar için eşlerden birinin bildirimde bulunmasının yeterli olacağına dair gerekli değişiklik yapılarak aynı mal için iki kişinin mal bildiriminde bulunması zorunluluğu kaldırılmalı, mal bildirimi ile ilgili 1 aylık süre 3 aya uzatılmalıdır.

Basına bilgi veya demeç vermeyi düzenleyen söz konusu madde metni, memurların görevleri ile ilgili olan konular dışında basına demeç vermelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve Kanunun 15. maddesinin 1. paragrafı aşağıdaki gibi değiştirilmelidir:

"Madde 15: Devlet memurları, görevleri ile ilgili olarak haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir."

657 sayılı Kanunun memurların, "Müracaat, şikayet ve dava açma" hakkını düzenleyen 21. maddesinin 2. paragrafındaki memurun şikayet ve müracaatını en yakın amirden başlayarak silsile yoluyla yapmasını öngören hükmü değiştirilmeli ve 2. paragraf madde metninden çıkarılmalıdır.

657 sayılı Kanunun memurların "Sendika kurma" hakkını düzenleyen 22. madde metnine toplu sözleşme ve grev hakkı da eklenmelidir. Buna göre 657 sayılı Kanunun 22. maddesine 2. paragraf olarak "Devlet memurları, özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca toplu sözleşme hükümlerinden faydalanır ve üye oldukları sendikaların alacakları grev kararlarına uyabilirler." ifadesi eklenmelidir.

Memurların grev hakkını kullanabilmeleri amacıyla toplu eylem ve hareketlerde bulunmalarını düzenleyen 657 sayılı Kanunun 26. maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmalı, madde metninin sonuna "Memurların üyesi bulundukları sendikaların bu yönde aldıkları kararlara uyanlar bu madde kapsamında değerlendirilmez." ifadesi eklenmelidir.

Memurların grev haklarını kullanmalarını yasaklayan 657 sayılı Kanunun 27. maddesi, Kanundan çıkarılmalıdır.

657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların belirlendiği 48. maddesinin "A) Genel Şartlar" başlığı altındaki 5. fıkra metni, devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık dışındaki bir suçtan dolayı ceza almalarına rağmen cezası ertelenen vatandaşların da memur olabilmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

657 sayılı Kanunun adaylık devresi içinde göreve son vermeyi düzenleyen 56. madde metninde değişiklik yapılarak "göreve devamsızlıkları tespit edilen" aday memurların görevine son verilmesine imkan tanıyan muğlak ifade, "bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak 10 gün göreve devam etmediği tespit edilen" şeklinde değiştirilmelidir.

Adaylık süresi içinde herhangi bir disiplin cezası almış olan aday memurların görevine son verilmesine imkan tanıyan 657 sayılı Kanunun 57. maddesinde gerekli değişiklik yapılmalı ve "Adaylık süresinde uyarma ve kınama cezası dışında bir disiplin cezası almış olanların" memurlukla ilişiklerinin kesilebileceği hükme bağlanmalı ve aday memurluktan çıkarılma şartları zorlaştırılmalıdır. Ayrıca maddenin 2. paragrafında belirlenen, adaylık devresi içinde veya sonunda memurlukla ilişiği kesilenlerin 3 yıl boyunca Devlet memurluğuna alınmayacağına dair hüküm 2 yıla indirilmelidir.

657 sayılı Kanunun 125. maddesinin "Kademe ilerlemesinin durdurulması" başlıklı "D" fıkrasının "h" bendinde yer verilen "Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" ile "j" bendinde yer verilen "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" ifadesi ilgili kısımdan çıkarılarak "Kınama" başlığı altındaki "B" fıkrasına yeni birer bent olarak eklenmeli; "B" fıkrasının "d" bendinde yer alan "Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak" ifadesi ile "Devlet memurluğundan çıkarılma" cezasını gerektiren fiil ve halleri belirleyen "E" fıkrasının "a" bendi metni içinde yer alan "işi yavaşlatma ve grev" ifadesi, siyasi partilere girmeyi yasaklayan "c" bendi ve "f" bendi içinde sayılan " ve iş sahiplerine" ifadesi madde metninden çıkarılmalıdır.

İş sahiplerine fiili tecavüzde bulunma olarak tanımlanan ve Devlet memurluğundan çıkarılmayı öngören madde, darp edilen doktor, hemşire, öğretmen, zabıta, postacı, vergi denetmenleri gibi memurların nefsi müdafaa hakları da göz önünde bulundurularak 125. maddenin "Aylıktan kesme" başlıklı "C" fıkrasında yeni bir fıkra olarak değerlendirilmelidir.

"Kademe ilerlemesinin durdurulması" başlıklı "D" fıkrasına bir bent eklenerek oluşturulacak komisyonlar tarafından işyerinde mobbing uyguladığı tespit edilenlerin cezalandırılması sağlanmalıdır.

Ayrıca ilgili maddedeki "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir." hükmündeki keyfiyeti ortadan kaldırmak için cümledeki "uygulanabilir" ifadesi, "uygulanır" olarak değiştirilmelidir.

Sendikaların disiplin cezası vermeye yetkili kurullar içinde yer alacağı hükmü 657 sayılı Kanunun 126. madde metnine işlenmeli, Kanuna eklenecek bir madde ile üniversiteler dahil, kurum bazında memurları ilgilendiren konularda oluşturulacak tüm kurul ve komisyonlarda sendikaların da kurul üyesi olarak bulunması zorunlu hale getirilmeli ve hükme bağlanmalıdır.

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenlerin 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenlerin 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacaklarına dair hüküm içeren 657 sayılı Kanunun 132. maddesinin son fıkrasındaki mezkür süreler, 3 ve 5 yıl olarak değiştirilmelidir.

657 sayılı Kanunun 133. maddesinde gerekli değişiklik yapılarak disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için birinci fıkrada öngörülen 5 ve 10 yıllık süreler, 3 ve 5 yıla indirilmeli, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılması için disiplin kurulunun mütalaasını öngören son fıkrası madde metninden çıkarılmalıdır.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2016 Kamu Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : | Haber Yazılımı: CM Bilişim